Nøtteliten 1-2 år

Innhold

Nøtteliten er en avdeling i Rødbøl barnehage for ettåringer.

Telefon

98231847

Om avdelingen

Nøtteliten er en avdeling for barn født i 2021. Vi er 12 barn og 6 ansatte.

På nøtteliten har vi fokus på å skape trygghet, forutsigbarhet og gode relasjoner gjennom omsorg, lek og utforskning. En fast dagsrytme med faste rutiner er viktig for å skape en god barnehagehverdag for de yngste barna. Gjennom måltider, lek, påkledning og stell utvikler barna erfaringer knyttet til hverdagslivet i barnehagen. Leken fremmer sosial tilhørighet, nysgjerrighet, følelser og empati, og med voksne som “det støttende stillas” tilstede på gulvet bidrar vi til at barna utvikler nestekjærlighet og omsorg for andre.

Temaet for dette barnehageåret er “Jeg er meg”. I prosjektet «Jeg er meg» skal vi jobbe for å fremme barns seksuelle helse og for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. På nøtteliten skal barna bli kjent med temaer som kroppen og følelser. Hensikten med temaene er å bli kjent med kroppen vår, og etablere språk og begreper for kroppen. Hva og hvor er magen, foten, munnen eller øret? Bevegelsesanger er en fin innfallsvinkel til å utvikle barnas begrepsforståelse, som «hode, skulder, kne og tå», «Er du veldig glad og vet det» eller «alle barna klapper».

Vi skal støtte barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og gi barn anledning til å bli kjent med egen og andres følelser på en god måte. På nøtteliten bruker vi rommet som «den tredje pedagog». Det vil være bilder og konkreter på gulvet og på veggene i barnas høyde.

Vi lager også varmmat en dag i uken, der fokuset skal være et variert kosthold og gi barna mulighet for å utvikle matglede og ha sunne helsevaner.

Ansatte

Tabell over ansatte i Rødbøl barnehage, Nøtteliten
Stilling Navn E-post
Pedagogisk leder Josefine Elisabeth Saywell josefine.elisabeth.saywell@larvik.kommune.no
Pedagogisk leder Anneline Fure Runnerstrøm anneline.fure.runnerstrom@larvik.kommune.no
Fagarbeider Michelle Kragh Andersen michelle.kragh.andersen@larvik.kommune.no
Fagarbeider Julie Andersen Kjær julie.andersen.kjar@larvik.kommune.no
Assistent 80% Gunn Ingrid Schie Borgesen gunn.ingrid.schie.borgesen@larvik.kommune.no
Assistent 20% Hege Paulsen Aass hege.paulsen.aass@larvik.kommune.no
Til toppen