Mikkel Rev 5-6 år

Innhold

Mikkel Rev er en avdeling i Rødbøl barnehage for førskolebarn.

Telefon

982 53 324

Om avdelingen

Mikkel Rev er en avdeling med barn i alderen 5-6 år. Vi legger stor vekt på å skape gode relasjoner mellom barn, foreldre og kolleger. "Sammen skaper vi den gode hverdagen" som bygger på verdiene trygghet, raushet og omsorg.

Barn skal lære å ta vare på seg selv og hverandre. Men hvordan kan barnehagen legge til rette for å forebygge og hindre seksuelle overgrep og vold mot barn? Dette kommer vi til å ha hoved fokus i barnehagen og vår avdeling med et årstema: «Jeg er meg». Vi styrker barnets begrepsapparat og språk for hele kroppen, fysisk, følelsesmessig, deres selvfølelse, egenverd og respekt for egen og andres identitet, og det å sette grenser.

Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser skandinavisk barnehageforskning. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen. Vi kommer til å holde fremdeles fokus på å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter i dette barnehageåret.

Vi kommer også å legge stor vekt på å forberede barna til skolestart med fokus på positive sosiale holdninger og handlinger, lære å løse konflikter, selvregulering, selvstendighetstrening og selvhevdelse.

Ansatte

Tabell over ansatte i Rødbøl barnehage, Mikkel Rev

Stilling

Navn

E-post

Pedagogisk leder

Jeanette Sundal

jeanette.sundal@larvik.kommune.no

Pedagogisk leder

Evgenia Arntsen

evgenia.arntsen@larvik.kommune.no

Fagarbeider 60%

Julie Andersen Kjær

julie.andersen.kjar@larvik.kommune.no

Assistent 60%

Hege Paulsen Aass

hege.paulsen.aass@larvik.kommune.no

Til toppen