Klatremus 3-4 år

Innhold

Klatremus er en avdeling i Rødbøl barnehage for barn i alderen 3-4 år.

Telefon

98 25 33 25

Om avdelingen

På Klatremus fokuserer vi på å skape gode relasjoner og trygge barn. Vi er opptatt av en god overgang fra liten til stor avdeling og ser på hvert enkelt barns behov. Vi jobber daglig for et godt samarbeid med foreldre og ser på dette som noe av det viktigste for å skape trygge barn. På Klatremus er vi opptatt av at alle barn blir sett, uavhengig av forutsetninger og behov.

Årets prosjekt i Rødbøl barnehage er «Jeg er meg!». Målet er å forebygge seksuelle overgrep og å fremme barns seksuelle helse. Vi vil derfor gjennom året jobbe med ulike temaer rundt kropp og følelser hvor vi fokuserer på barns begrepsforståelse og det å sette grenser for egen kropp. Vi snakker om kroppsdeler, studerer bilder og synger om kroppen. Barna får stille spørsmål og vi er tilstede for dem som ønsker å fortelle.

På Klatremus har vi fokus på et sunt og variert kosthold. Vi tilbyr barna grønnsaker, frukt, grovt brød/knekkebrød og variert pålegg daglig. Vi har ofte havregrøt til frokost og varmmat en dag i uken. Det å hjelpe til med mat, dekking av bord og rydding er med på å skape selvstendige barn. Det bidrar til god mestringsfølelse og god selvtillit. Vi øver på å kle på selv, ta av og på sko og å følge enkle beskjeder.

Ansatte

Tabell over ansatte i Rødbøl barnehage, Klatremus

Stilling

Navn

E-post

Pedagogisk leder

Trine Einarsen

trine.einarsen@larvik.kommune.no

Fagarbeider

Stine Hermansen

stine.hermansen@larvik.kommune.no

Assistent (60%)

Hege Merete Johnsen

hege.merete.johnsen@larvik.kommune.no

Til toppen