VIS

Innhold

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i Lysheim barnehage.

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av delaktighet og fellesskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe eller avdeling gir barn trygghet og en sosial tilknytning. Nye vennskap og opprettholdelse av vennskap er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og er en viktig forebyggende faktor mot utenforskap. Sosial kompetanse innebærer at barnet evner å ta andres perspektiv, vise omsorg, inngå på en positiv måte i lek,
hevde seg selv på en rimelig måte, men samtidig avpasse sin atferd til andre. Hovedområdene i utvikling av barns sosiale kompetanse er samarbeid med andre, selvhevdelse, selvkontroll, å vise empati og ansvarlighet.

Samarbeid blant barn kan stimuleres i både lek og aktiviteter. Voksne veileder barna i turtaking, dialog, det å lytte, dele og hjelpe. Barnehagen skal bidra til å legge til rette for at barn får venner, støtte barn i egen grenser, samt forebygge og stoppe mobbing. Barnehagen skal representere nullmobbing.

Til toppen