Satsningsområder 2022 - 2023

Innhold

"Jeg er meg", språk og læring

"Jeg er meg"

Et prosjekt for å fremme barn og unges seksuelle helse og livsmestring for å forebygge vold og seksuelle overgrep. I “Jeg er meg!” jobber vi med å øke bevissthet og kompetanse hos ansatte og foreldre knyttet til ulike dimensjoner rundt barn og unges naturlige seksuelle utvikling og om seksuelle overgrep. Ved å øke denne kompetansen, er vårt håp at ansatte blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Med ulike bakgrunner i kultur og religion, kan denne tematikken oppleves som vanskelig, skamfull og uønsket. Vi opplever at det er et stort behov for å snakke om temaene i «Jeg er meg!» med utgangspunkt i at vi alle kommer hjemmefra og har med oss ulike erfaringer knyttet til seksualitet på godt og vondt. Vi er derfor i gang med å prøve ut tiltaket “Jeg er meg!” – på eget språk, hvor foreldre kan reflektere rundt disse temaene på sitt eget morsmål, samtidig som de får del i hvordan og hvorfor temaet er viktig for barn, sett i et folkehelseperspektiv.

Språk og læring

Dette året jobber vi spesielt med språk og viktigheten av et godt utviklet språk som kilde til læring. Å jobbe i dybden med "Den treddje pedagog" er et dypdykk i hvordan omgivelsene kan bidra til økt kunnskap. Derfor har det indre og det ytre rommet blitt en stor del av vårt pedagogiske arbeid.  

Vi er en barnehage som jobber bevisst med mål om god kvalitet gjennom faglig kompetanse med barnets beste i fokus. Kontinuerlig arbeid med språk, med ny forskning, og tilrettelegging av avdelingene etter barnegruppene bidrar til økt læring hos det enkelte barnet.

Til toppen