Bærekraftig utvikling

Innhold

Et viktig fokusområde dette barnehageåret er Bærekraftig utvikling. Barnehagens arbeid med dette målet tar utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål og Rammeplan for barnehager.

Rammeplanen sier:
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.»

Årsplan

Hvordan jobber vi?

I Helgeroa barnehage betyr dette at de voksne går foran som gode rollemodeller. Vi tar vare på barnas fysiske og psykiske helse, jobber for inkludering og imot utestenging. Vi skal verne om naturen, hjelpe barna til å oppleve tilhørlighet til naturen og bli glad i å ferdes i skog og mark. Vi kildesorterer sammen med barna, besøker miljøstasjonen og tar vare på innemiljøet i barnehagen. Vi snakker om, og viser barna, hvordan vi verner om naturen når vi er ute på tur. Vi vil forske på fornybare ressurser, lære om økosystemet og være miljøvernere. Dette er en naturlig del av barnehagedagen for voksne og barn. Kunnskap om bærekraftig utvikling gir barna mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig, og er en forutsetning for kjenne ansvar for å ta vare på livet på jorden.
Barnehagen jobber i det daglige, for å finne miljøvennlige produkter og ta miljøvennlige valg.

FNs klimamål

Vi setter fokus på bærekraft i hverdagen og gjør det på denne måten på alle 5 avdelinger:

 • Vi kaster matavfallet i egen boks. Den tømmes i matavfallsdunken hver dag.
 • Vi sår og dyrker grønnsaker, og bruker kortreist mat.
 • Vi legger hermetikk, glass og plast i egne dunker. Vi tømmer dunkene på miljøstasjonen på Søndersrød.
 • Vi kaster ikke søppel i naturen når vi er på tur.
 • Vi verner om naturen rundt oss, både planter og dyr.
 • Vi deltar i rent og pent kampanje på våren, hvor vi plukker søppel i området rundt barnehagen
 • Vi bidrar aktivt til reduksjon av bruk av plast ved at barna har vaskbare tøyposer å ta med tinga sine fram og tilbake til barnehagen.
 • Vi er bevisst på bruk av papir.
 • Vi handler bærekraftig, og bruker kortreist mat fra nærmiljøet.
 • Vi tar vare på bier og humler ved å ha blomster i barnehagen, og lage våre egne innsektshoteller.
 • Vi tar vare på hverandre, og har respekt for at mennesker er forskjellige.
 • Vi viser hverandre raushet, godhet og omsorg.
Plukker gulrøtter
Dyrker og vanner
Til toppen