Bytte, si opp eller endre plass

Innhold

Du kan si opp, endre plassen eller bytte barnehage.

Si opp plassen

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli i alle barnehager. Plassen kan beholdes frem til 1. august det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Plassen kan sies opp av begge parter – foresatte og kommunen – med 2 måneders oppsigelsestid, gjeldende fra dato til dato. Det må betales ut oppsigelsestiden.

Private barnehager kan ha andre oppsigelsestider, sjekk direkte med barnehagen.

Oppsigelse av barnehageplassen skal skje skriftlig og leveres elektronisk. En oppsigelse sendes inn så fort du vet at barnet skal slutte. Ved spørsmål send e-post til veronica.aas.steinsholt@larvik.kommune.no

Si opp barnehageplass

Bytte barnehage

Hvis du ønsker å bytte barnehage, må du søke om overflytting.

Søknad om overflytting kan sendes når som helst gjennom hele året. Barnehagen du søker overflytting til, tilbyr plass når det blir ledig plass i barnehagen.

Det er ikke oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager, men opp til 2 måneder ved flytting mellom kommunal og privat barnehage.

Søk overflytting

Endre barnehageplassen (%)

Hvis man ønsker større eller mindre plass i barnehagen, må man søke om endret oppholdstid. 

Dette kan gjøres gjennom hele året. 

Barnehagen tilbyr endret plass så fort de har mulighet. 

Søk om endret oppholdstid
Til toppen