VIS

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse

VIS er satsningsområde i Larvik kommune. Det skal bidra til å inkludere alle barn, forebygge mobbing, skape vennskap og gi barna sosial kompetanse i forhold til å mestre den hverdagen som møter dem.

I Byskogen  barnehage er verdiene våre – Respekt, Omsorg og Raushet – retningsgivende i våre møter med barn, foreldre og medarbeidere.

Vi er bevisste på å knytte nære relasjoner til barna og vi legger til rette for at de skal få etablere gode relasjoner til andre barn og voksne.

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Vi har fokus på å skape et trygt og inkluderende miljø, fordi det er viktig for oss at alle føler seg som en del av fellesskapet.

Byskogen barnehage har fokus på sosial kompetanse og en positiv kommunikasjon. Personalet har utarbeidet faste prinsipper for å gi gode beskjeder, klare rammer og like regler for alle barna i barnehagen. Dette er med på å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna.

Til toppen