Stjerna

Innhold

Stjerna er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98253259

Dagsrytme

 • kl. 07.00 barnehagen åpner
 • kl. 07.45–08.30 frokost
 • kl. 09.30–10.50 aktiviteter
 • kl. 10.50–11.00 bleieskift, dobesøk og håndvask
 • kl. 11.00–11.15 samling
 • kl. 11.15–11.45 lunsj
 • kl. 12.00–14.00 soving (aktiviteter for dem som ikke sover)
 • kl. 14.45 ettermiddagsmat
 • kl. 14.45 bleieskift og dobesøk
 • kl. 15.00 aktiviteter
 • kl. 16.30 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Stjerna
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Gunn Toril Nordsveen
Pedagogisk leder Cathrine Log
Barne- og ungdomsarbeider Astri Jevard
Assistent Hatice Kaplan
Til toppen