Sola

Innhold

Sola er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98225623

Dagsrytme

  • kl. 07.00 barnehagen åpner
  • kl. 07.45–08.30 frokost
  • kl. 08.45–10.45 lek og aktiviteter
  • kl. 10.45 bleieskift og samlingsstund
  • kl. 11.00 lunsj
  • kl. 11.30 sovetid, lek, bleieskift
  • kl. 14.00/14.15 fruktmåltid
  • kl. 14.30 lek
  • kl. 16.30 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Sola
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Christina Halvorsen
Pedagogisk leder Anette Nykås Kaldråstøy
Barne- og ungdomsarbeider Synne Wangen
Assistent Anne Cecilie Døvle
Til toppen