Planeten

Innhold

Planeten er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98 23 16 06

Dagsrytme

  • kl. 07.00 barnehagen åpner
  • kl. 07.45–08.30 frokost
  • kl. 08.45 - 10.45 aktiviteter/tur starter
  • kl 10.45 bleieskift og samlingsstund
  • kl. 11.00 lunsj 
  • kl. 11.30 sovetid, lek 
  • kl. 14.00/14.15 fruktmåltid
  • kl. 14.45 lek
  • kl. 16.30 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Planeten
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Elizabeth T. Westby
Pedagogisk leder Diana Malek
Barne- og ungdomsarbeider Marte G. Haga
Assistent Tone Sandland
Til toppen