Kometen

Innhold

Kometen er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 3-6 år.

Telefon

98225621

Dagsrytme

  • kl. 06.45 barnehagen åpner, vi er felles på Galaksen
  • kl. 07.30 vi går inn på vår avdeling 
  • kl. 07.45–08.45 frokost 
  • kl. 09.30 lek og aktiviteter i grupper
  • kl. 11.00 Samling
  • kl. 11.30 lunsj (varmmat ca. en dag per uke)
  • kl. 12.15 utelek
  • kl. 14.30 fruktmåltid
  • kl. 15.00 frilek ute/inne
  • kl. 17.00 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Kometen
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Helle Karoline Hvarnes
Pedagogisk leder Petter F. Simonsen,
Barne- og ungdomsarbeider Karin Andersen Bund
Til toppen