Jorda

Innhold

Jorda er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 3-6 år.

Telefon

98 23 10 04

Dagsrytme

  • kl. 07.00 barnehagen åpner, felles på Galaksen frem til 07.30
  • kl. 07.45–08.30 frokost
  • kl. 09.00 -11.00 aktiviteter/utelek
  • kl. 11.00 - 11.30 samlingsstund
  • kl. 11.30 - 12.15 lunsj
  • kl. 12.16 - 14.30 aktiviteter/utelek
  • kl. 14.30 fruktmåltid
  • kl. 16.30 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Jorda
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Jonas Hallberg
Pedagogisk leder Jennifer Borg
Barne- og ungdomsarbeider Loujein Deirki
Barne- og ungdomsarbeider Karin Bund
Assistent Anne Karin Hansen
Til toppen