Jorda

Innhold

Jorda er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 2-4 år.

Telefon

98231606

Dagsrytme

  • kl. 06.45 barnehagen åpner
  • kl. 07.45–08.45 frokost
  • kl. 09.30–11.00 aktiviteter/tur/grupper
  • kl. 11.15 kort samling
  • kl. 11.30 lunsj
  • kl. 12.00 utelek/tur
  • kl. 14.30 fruktmåltid
  • kl. 17.00 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Jorda
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Elizabeth T, Westby
Pedagogisk leder Lill Diana Malek
Støttepedagog Monica L. P. Hansen
Barne- og ungdomsarbeider Loujein Deirki
Assistent Heidi S. Andersen
Assistent Anne Cecilie Døvle
Til toppen