Galaksen

Innhold

Galaksen er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 3-6 år.

Telefon

98231296

Dagsrytme

  • kl. 06.45 barnehagen åpner
  • kl. frem til 07.30 felles på Galaksen
  • kl. 07.45–08.45 frokost
  • kl. 09.30–10.50 aktivitet ute og inne, delt i grupper
  • kl. 10.55–11.00 toalett og håndvask
  • kl. 11.00–11.30 alle på Galaksen samles
  • kl. 11.30–12.15 lunsj
  • kl. 12.15–14.30 aktivitet inne og ute, delt i grupper
  • kl. 14.30 fruktmåltid
  • kl. 17.00 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Galaksen
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Therese Solvik Rolfheim
Pedagogisk leder Julie S. L. Rauan
Støttepedagog Monica L. P. Hansen
Barne- og ungdomsarbeider Hege Eidspjeld
Barne- og ungdomsarbeider Merethe Lund
Assistent Anne Karin Hansen
Til toppen