Asteroiden

Innhold

Asteroiden er en avdeling i Byskogen barnehage med barn i alderen 3-6 år.

Telefon

98231004

Dagsrytme

  • kl. 06.45 barnehagen åpner
  • frem til kl. 07.30 felles på Galaksen 
  • kl. 07.45–08.45 frokost
  • kl. 09.00–11.00 aktiviteter\utelek
  • kl. 11.00–11.30 samlingsstund
  • kl. 11.30–12.15 lunsj
  • kl. 12.15–14.30 aktiviteter\utelek
  • kl. 14.30 fruktmåltid
  • kl. 17.00 barnehagen stenger

Ansatte

Tabell over ansatte i Byskogen barnehage, Asteroiden
Stilling Navn
Pedagogisk leder med avdelingslederansvar Jonas Hallberg
Pedagogisk leder Jennifer Borg
Støttepedagog Mari Lund
Barne- og ungdomsarbeider Maria Bjerkholt
Barne- og ungdomsarbeider Karin Andersen Bund
Støtteassistent Yvonne Næss
Lærling Victoria Rasmussen
Til toppen