Lilleskogen 0-3 år

Innhold

Lilleskogen er en avdeling i Borgejordet barnehage med barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98 25 32 13

Om avdelingen

Lilleskogen er en småbarnsavdeling fra 0-3 år med plass til 15 barn.

Trygghet og omsorg er det viktigste på småbarnsavdeling. Hverdagen skal foregå i barnets tempo og barna skal oppleve nærhet og et trygt fang å sitte på når de trenger det.

Læring og utvikling av sosial kompetanse og lek er den læringen det foregår mest av i barnehageverden, og for å oppnå dette må den generelle tryggheten være på plass. Vi bruker derfor mye tid på å etablere trygghet med barna, og da spesielt i tilvenningstiden. Vi oppmuntrer også barna til å vise omsorg for andre og at de kan utvikle tillit til seg selv og andre.     

På avdelingen vil barna oppleve ulike pedagogiske opplegg, varierte samlinger med fokus på språkstimulering og estetiske opplevelser med magiske øyeblikk. Vi bruker instrumenter, lys, overraskelser, musikk, sang og regler, leker, mye undring rundt eksperimenter og dramatisering i samlingsstundene. Når vi drar på turer benytter vi nærområdet flittig. 

Ansatte

Tabell over ansatte på Lilleskogen i Borgejordet barnehage, Larvik kommune
Stilling Navn
Pedagogisk leder Merete Wisth
Pedagogisk leder Inger Therese Halvorsen Olberg
Fagarbeider Cheryl Alba
Fagarbeider Gunn Jeanette Hegg
Assistent Hilde Halvorsen
Lærekandidat Haris Cehajic

 

Til toppen