VIS

Innhold

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i Bergeskogen Idrettsbarnehage

Barna i barnehagen er ikke en ensartet gruppe. Personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppa er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen har et særlig ansvar for å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. At barnehagens aktiviteter er inkluderende betyr at alle deltar på sitt nivå og med den støtten de trenger. Inkludering betyr at alle mennesker anerkjennes som enkeltstående personer med rett til å ta sjanser, til å velge, til å feile, til å være uavhengige og til å høste fordelene ved å være i bevegelsesaktiviteter, som alle andre i samfunnet.

Larvik kommune hadde et prosjekt i 2015/16 – VIS (vennskap, inkludering og sosial kompetanse) for kvalitetssikring av vennskap, sosial kompetanse og gode relasjoner i barnehager og skoler. I Bergeskogen jobber vi med å utvikle varierte mulighetsrom og verktøy for barns medvirkning. Vi er opptatt av å fremme barns psykiske helse og å utvikle et godt læringsmiljø. Barnehagen inkluderer alle, vektlegger vennskap, utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.

VIS.JPG
Til toppen