Satsningsområde/profil

Innhold

Satsningsområde/profil for Bergeskogen Idrettsbarnehage.

Hovedmål

Gjennom idrett, lek, bevegelse, gode naturopplevelser, og gjennom samhandling med andre mennesker, lærer barnet verden og seg selv å kjenne.

Idrettsglede - mestring - selvdisiplin - følge beskjeder og regler.

Idrett – lek og bevegelse / pedagogisk idrett

Vi er en idrettsbarnehage – ikke bare for idrettens skyld, men for pedagogikkens. Målet med å arbeide med pedagogisk idrett er en integrert del av arbeidet med å løse pedagogiske oppgaver, som for eksempel musikk, dans, drama, forming, natur og miljø og realfag. Idretts- og lekeaktiviteter inngår som metode i det pedagogiske arbeidet.

Viktig for utvikling av skjelett og muskelstyrke:

At barn får mulighet til regelmessig og variert fysisk aktivitet er helt avgjørende for at de skal oppnå normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. I tillegg har det stor betydning for skjelettet. Når du trener vektbærende aktiviteter - som å løpe, hoppe og gå, blir skjelettet belastet. Dette gir et sterkere skjelett, på samme måte som det å trene styrke gir deg sterkere muskler.

Fysisk aktivitet kan gi mentale fordeler og et rom for å utvikle et inkluderende klima teknikk - styrke - robusthet - selvfølelse.

BergeskogenBHGTur.jpg

Likestilling og likeverd

Kvinnlige og mannlige rollemodeller

Barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Dette har Bergeskogen idrettsbarnehage et bevisst forhold til, og for tiden er 4 menn ansatt hos oss. Barn i barnehagen trenger å få oppleve at både kvinner og menn kan ta del i omsorg og være med i alle aktivitetene i barnehagen. Ved at begge kjønn er representert i personalet, sikrer man variert kompetanse. Likestillingsarbeid i barnehagen er en lovpålagt oppgave. Det er ikke noe barnehagen kan velge bort eller overlate til "ildsjeler".

Målet er imidlertid ikke å få like mange menn og kvinner, men å bryte med de synlige og usynlige barrierene som hindrer jenter og gutter i å ta utradisjonelle valg. Likestilling er derfor like viktig for gutter som for jenter. Det er et spesielt viktig å jobbe med holdninger.

Til toppen