Om barnehagen

Innhold

Bergeskogen idrettsbarnehage består av 4 avdelinger og tar i mot barn i alderen 1 - 6 år.

En kilde til vekst

Bergeskogen idrettsbarnehage ble opprettet i 1976, og ble senere bygget på og oppgradert. Vi har to avdelinger med barn i alderen 1 - 3 år og to avdelinger med barn i alderen 3 - 6 år. I år har vi 76 barn i barnehagen.

Det er 20 engasjerte medarbeidere som jobber i barnehagen, både kvinner og menn.

Vi er en idrettsbarnehage som har fokus på idrett, lek, bevegelse og gode naturopplevelser.

Vi har tilgang til idrettsanlegg med fotballbaner og håndballhall. Vi har skogen rett utenfor gjerdet, og bruker denne flittig med tanke på fysisk aktivitet og gode opplevelser i naturen.

Barnehagen samarbeider med idrettslinjen på Thor Heyerdahl videregående skole.

Vi er opptatt av å fremme barns fysiske og psykiske helse og utvikle et godt læringsmiljø for alle barn.

Vi vektlegger vennskap, utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner.

Jenter og gutter gis like muligheter til å delta i alle aktiviteter, ut i fra individuelle forutsetninger og mestringsevne.

Visjon og verdier

Visjonen vår: En kilde til vekst

Verdier

  • Respekt: Vi hører hva andre har og si, setter oss inn i andres situasjon, godtar at vi er ulike og kan gjøre ting på ulike måter.
  • Samarbeid: Vi samarbeider ved å snakke sammen, har tillit til hverandre, støtter hverandre og deler kompetanse.
  • Humor: Vi vil alle ta ansvar for å skape et godt miljø gjennom raushet, vennlighet, respekt for andres grenser og å glede oss over de små øyeblikk.

Adferd som gis oppmerksomhet gjentar seg!

Kontakt

  • Eva Sending Avdelingsleder
Til toppen