Godkjenning av barnehager

Innhold

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud.

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet, jf.barnehageloven §14, Godkjenning

Søknad ved endringer

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må barnehageeier melde det til kommunen som barnehagemyndighet, jf.barnehageloven §6, Virksomhetens plikt til å søke godkjenning. «Allerede godkjente barnehager som gjør endringer av et visst omfang, må søke om ny godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om dette er en endring som krever ny godkjenning».

Driftstilskudd

Det er per definisjon full barnehagedekning i Larvik, og Barnehagebruksplanen er førende for barnehagestrukturen i kommunen. Kommunen kan godkjenne nye barnehager, men er ikke forpliktet til å gi driftstilskudd.

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen