Starter arbeidet med å utrede salg av barnehager

Innhold

Kommunestyret behandler oppstartssak for salg av barnehager onsdag 15. mai.

I Larvik kommune er det til sammen 37 ordinære barnehager. 19 av disse er eid av kommunen.

Kommunedirektøren har fått i oppdrag å selge barnehager. Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen skal utrede salg av barnehager for 250 millioner kroner perioden 2025 til 2026, fordelt slik:

  • 50 millioner kroner i 2024
  • 100 millioner kroner i 2025
  • 100 millioner kroner i 2026

Konsekvenser for økonomi, barn, foresatte og ansatte

– Vi må finne ut hvilke konsekvenser et salg av barnehager har, for økonomi, for barn, foresatte og for ansatte, sier kommunalsjef for Oppvekst og kvalifisering, Jan Erik Norder. Dette er en sak hvor det er viktig at vi gjør gode beregninger for økonomi, så her vil vi bruke både intern og ekstern kompetanse. Derfor vil dette ha et særskilt fokus, men vi skal selvsagt ivareta alle de andre hensynene. 

– Hva er en oppstartssak?

– Det betyr at vi tar en utsjekk og avklarer blant annet utredninger med de folkevalgte, slik at når saken endelig kommer etter sommeren, så er de forberedt. Vår klare ambisjon er å levere i tråd med vedtaket slik at de økonomiske ambisjonene oppnås samtidig som vi ivaretar barnehagetilbudet og de ansatte på en fortsatt god måte, sier Norder.

–  Skal alle barnehager selges?

–  Det er for tidlig å si noe om. Det kan være alt fra å selge enkeltstående barnehager, selge “pakker av barnehager” eller selge alle 19 barnehager. Nå skal vi utrede konsekvensene, og da vil vi ha et best mulig beslutningsgrunnlag, for å si noe mer om dette. Nå har vel Ordfører vært tydelig på at det neppe er et alternativ at alle barnehager selges, men vi utreder også dette alternativet slik at man også er kjent med dette alternativet. 

Utredningene skal presenteres i en politisk sak høsten 2024. 

– Oppdraget er omfattende og komplekst. Det kan bli krevende å selge barnehager allerede i 2024, men vi gjør det vi kan for å få det til. Derfor er utredningsarbeidet allerede godt i gang, sier Jan Erik Norder.

Jan Erik Norder
Jan Erik Norder er kommunalsjef for Oppvekst og kvalifisering.

God dialog med ansatte og tillitsvalgte

Anja Sterner er virksomhetsleder for Barnehage. Hun forteller at det er god dialog med de ansatte og tillitsvalgte.

– Vi ønsker å være åpne og transparente, og informerer bredt, slik at de ansatte vet hva som skjer. I omstillingsutvalget for Oppvekst og kvalifisering er virksomhetsoverdragelse et tema, sier Sterner.

Anja Sterner
Anja Sterner er virksomhetsleder for Barnehage.

Følg kommunestyret direkte

Kommunestyret onsdag 15. mai strømmes på våre nettsider. Du kan følge det fra kl. 16.00. Saken om salg av barnehager blir først behandlet.

Følg kommunestyret direkte

Saken har vært til behandling i innvandrerrådet, ungdomsrådet, hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering, administrasjonsutvalget og formannskapet.

Til toppen