Foresatte med samfunnskritiske funksjoner

Innhold

Foresatte med samfunnkritiske funksjoner med behov for barnehage- og skole/SFO tilbud, kan få tilbud om dette etter gjeldende retningslinjer.

Barnehage

Ved stengte eller delvis stengte barnehager må barnehageeier sørge for et tilbud til barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. 

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid. Barnehagen vil gi et omsorgstilbud til barna.

Skole/SFO

På skoler med rødt beredskapsnivå gjelder følgende:

Elever som på dager med fjernundervisning ikke kan være alene hjemme, fortrinnsvis 1 – 4 trinn, kan etter avtale komme på skolen/ sfo.

Avklaringer

Omfang av behovet må avklares med styrer,  rektor/ SFO-leder.

Det oppfordres til at all kommunikasjon foregår digitalt eller pr telefon for å begrense smittespredning i befolkningen.

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt.

Samfunnskritiske funksjoner

Les hele listen og se hvilke yrker dette omfatter på regjeringen.no 

Følgende bes fylt ut og returnert til:

  • Barnets Barnehage v/ Styrer
  • Barnets SFO v/ SFO leder
  • Barnets skole v/ Rektor

PS: Det må foreligge bekreftelse på samfunnskritisk funksjon fra arbeidsgiver.

Navn:

Stilling:

Foresattes behov for tilbud:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Skoletilbud

 

 

 

 

 

SFO tilbud

 

 

 

 

 

Barnehage tilbud

 

 

 

 

 

Kl. slett

 

 

 

 

 

Frist for å melde behov:

Det er ønskelig at behovet meldes så snart som mulig, senest 2 virkedager før.

Til toppen