Leie lokaler på Sliperiet

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie lokaler på Sliperiet.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

  • Type 1: Intern, Larvik kommune.
  • Type 2: Lokale lag/foreninger.
  • Type 3: Lag/foreninger med tilhold i andre kommuner enn Larvik.
  • Type 4: Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3).
  • Type 5: Andre arrangementer.

Priser

Tabell over leie av lokaler på Sliperiet
Utleierom Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
Pressverksalen, arrangement (per dag) 3640 3575 7460 10860 15440
Pressverksalen, øvelse/produksjon (per dag) 1150 740 2715 2715 4700
Konferanserom/orkestersal (per dag) 915 Gratis 2175 2175 4700
Café Sliperiet (per dag) Gratis Gratis Gratis Gratis 2350
Øvelsesrom (per time) 460 Gratis 500 515 515

Praktiske opplysninger

  • All bruk av lokaler må avtales i e-post til jon.magnus.skancke@larvik.kommune.no
  • Personalutgifter kommer i tillegg til leieprisen.
  • Tilstedeværelse av husvert er obligatorisk.
  • Bruk av tekniker, teknisk utstyr og riggehjelp avtales etter behov, bekostes av leietaker og faktureres i henhold til faste takster.
Til toppen