Leie av Teaterhuset Munken

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie Teaterhuset Munken.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

  • Innenbys: Lag/foreninger i Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 
  • Utenbys: Lag/foreninger utenfor Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 
  • Andre: Privatpersoner, kommersielle leietakere/private bedrifter (også innenfor kunst og kultur), statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater.

Teaterhuset Munken

Salen, inkludert scene, garderober og vestibyle.

Tabell over leie av Teaterhuset Munken (per dag)
Gjelder Innenbys Utenbys Andre
Leie av Teaterhuset Munken (per dag) 3945 6590 6490
Til toppen