Leie av teaterhuset Munken

Innhold

Oversikt over hva det koster å leie teaterhuset Munken.

Leietakere

Det er ulik pris avhengig av hvilken type leietaker du er.

Innenbys: Lag/foreninger i Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 

Utenbys: Lag/foreninger utenfor Larvik som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet. 

Andre: Privatpersoner, kommersielle leietakere/private bedrifter (også innenfor kunst og kultur), statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater.

Teaterhuset Munken

Salen, inkludert scene, garderober og vestibyle.

Innenbys Utenbys Andre
Kr 3 945 pr dag Kr 6 590 pr dag Kr 6 490 pr dag
Til toppen