Ledergruppen i Larvik kommune

  • Kommunedirektør: Gro Herheim
  • Assisterende kommunedirektør: Ingvild Aartun
  • Kommunalsjef Verdiskaping og stedsutvikling: Ingvild Aartun (fungerende)
  • Kommunalsjef Eiendom og teknisk drift: Hildegunn Sørbø
  • Kommunalsjef Helse og mestring: Guro Winsvold
  • Kommunalsjef Oppvekst og kvalifisering: Jan-Erik Norder
  • Kommunalsjef Økonomi og virksomhetsstyring: Paul Hellenes
  • Kommunalsjef Organisasjon og innovasjon: Marit Kobro
Til toppen