Siste nytt 9/2023

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Tilskuddsordninger med søknadsfrist 15. mars

Skal du søke om kommunalt tilskudd til lokale aktiviteter og tiltak i frivillig regi? Husk at flere av kommunens støtteordninger har søknadsfrist 15. mars.

Les mer om tilskuddene

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til integreringstiltak

Søk om støtte til tiltak som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Søknadsfristen er 15. april.

Les mer om tilskuddet

Nysgjerrig ungdom – foredrag for foreldre

Politiet og Larvik kommune tilbyr foredrag om ungdom og rusmidler. Målgruppen er foreldre med barn som begynner på ungdomsskolen til høsten.

Les mer om foredraget

Ledige stillinger

  • Fagkoordinator avløp
  • Sommerjobb, Teknisk
  • Helsefagarbeidere
  • Lærere
  • Teamledere, skole
  • Fagarbeider vei
  • Fagarbeider IT
  • Konsulent
  • Rådgiver, innkjøp
Til toppen