Kunngjøringer uke 8/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Vernepleier
  • Pedagogisk leder
  • Vikarer, Barnevern
  • Spesialpedagog

Aktivitetstilskudd

Skal du søke om aktivitetstilskudd? Neste søknadsfrist er 15. mars.

Kulturminner i Larvik - digitalt verksted

Kommunen lager temaplan for kulturminner og stedskaping. Vi inviterer alle interesserte til digitalt verksted som del av planarbeidet.

Tirsdag 22. mars kl. 18-19.30

Send påmelding per e-post til: kulturminner@larvik.kommune.no

 

Høringer

  • ArkivsakID 18/22909: Detaljert reguleringsplan for Gamle Nanset skole, gbnr. 2005/18, 33, 32 og del av 2005/2 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 21/955: Reguleringsendring - Amundrødhagen - Gamle Ravei 321, gbnr. 2040/19 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 15.02.2022 forslag til reguleringsplaner for ovennevnte områder med tilhørende bestemmelser. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen
Merknader til planforslaget sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no

Høringsfrist 8. april 2022 

Les mer og send høringsuttalelse her

  • ArkivsakID 22/879: Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Larvik kommune, Vestfold og Telemark er lagt ut på høring. 

Høringsfrist 11. mars 2022

Les mer og få informasjon om innsending av høringsuttalelse her 

Åpne møter uke 8/2022 

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Tirsdag 1. mars kl. 12.00-15.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering

Onsdag 2. mars kl. 17.00-18.00, digitalt møte (streames på kommuneTV)

publisert 23.02.2022 

Til toppen