Sende faktura

Innhold

Larvik kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer som elektronisk faktura (EHF) via aksesspunkt.

Kommunenummer 3805
Organisasjonsnummer 918 082 956
Kontonummer 7143.05.00001

Larvik kommune aksepterer kun elektroniske fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet, Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Bruk organisasjonsnummer 918 082 956 som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Larvik kommune.

Deres referanse = bestillernummer

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHFstandarden.

Larvik kommune bruker et 5 –sifret bestillernummer for at din faktura skal gå automatisk til rette mottaker. Det må KUN stå vårt 5 – sifrede bestillernummer (ikke navn) for at fakturaen skal gå til rette mottaker i kommunen.

Hvis behov for ytterligere referanse må leverandøren fylle inn et annet felt, eller som en ordrelinje. 

Sende elektronisk faktura (EHF)

Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere faktura i Elektronisk HandelsFormat (EHF). Det finnes mange leverandører, se for eksempel Aksesspunkter for EHF- og BIS-formater

Du kan

  1. Produsere dine fakturaer i EHF i eget fakturasystem eller
  2. Bruk nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kunden. Dette er spesielt aktuelt hvis man bare sender ut noen få fakturaer i året til kommunal eller statlig virksomhet. Mange banker tilbyr også denne tjenesten via nettbank. 

Hvis elektronisk faktura (EHF) ikke brukes

Vi tar ikke imot faktura per e-post. 

Papirfaktura sendt per vanlig post er eneste måte å sende faktura til Larvik kommune på, hvis elektronisk faktura (EHF) ikke brukes. 

Fakturaadresse

Larvik kommune, Postboks 2014, 3255 Larvik

Spørsmål

Har du spørsmål kan du ta kontakt med regnskapskontoret@larvik.kommune.no.

Faktura til Bølgen og kirkelig fellesråd

Regnskapsavdelingen i Larvik kommune fører regnskapet også for:

Larvik kulturhus bølgen KF organisasjonsnummer 992 079 142 og Larvik kirkelige fellesråd organisasjonsnummer 976 990 803. Kravet gjelder også disse foretakene.

Til toppen