Fribyen Larvik

Innhold

Larvik er en friby og har vært det siden 2018. En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, skribent, musiker eller kunstner i opptil to år.

Hva er en friby?

Fribyordningen innebærer at den som er forfulgt for sine ytringer kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta arbeidet sitt.

Fribyforfatterne representerer de talløse andre forfatterene i verden som er forfulgt, fengslet eller for alltid brakt til taushet. Ved å være en friby, tar Larvik ikke bare et viktig standpunkt om å fremme ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

For forfatterne/kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og oftest finner de ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Har forfatteren familie er det vanlig at også denne får komme til fribyen.

Hvem er de som finner tilflukt?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter, journalist eller kunstner med en viss produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke.

Den inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, kunstnere, musikere og låtskrivere.

Hvordan fungerer ordningen?

Arbeidet er organisert gjennom den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network. ICORN-sekretariatet ligger i Stavanger, og Stavanger var Norges første friby.  ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, journalister, avistegnere og andre som blir forfulgt for sine ytringer.

En person som blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICORN, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet for å bli boende i landet ut over de to første årene.

Forvaltes av Larvik bibliotek

Larviks rolle som vertskommune er først og fremst koordinerende. Vi legger til rette for at de som får opphold skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer.

Fribyordningen i Larvik forvaltes av Larvik bibliotek gjennom en fribykoordinator som er ansatt der. Forfatteren har kontorplass ved biblioteket.

Det finnes i dag 24 fribyer i Norge: Stavanger, Bergen, Trondheim, Levanger, Harstad (friby for musikere), Tromsø, Lillehammer, Oslo, Drøbak (Frogn kommune), Bø (Midt-Telemark kommune), Skien, Kristiansand, Haugesund, Larvik, Horten, Asker, Nesodden, Fredrikstad, Bodø, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Tokke og Sarpsborg.

Larviks fribyforfattere

Wesam Almadani

I september 2018 fikk Larvik sin første fribyforfatter, Wesam Almadani (født i 1983) som kommer fra Gaza, Palestina.

Hun har tidligere skrevet poesi og noveller, og har utgitt sin første roman på arabisk i løpet av sin fribyperiode i Larvik.

Kontakt henne gjerne: wisamelhoda@gmail.com

Moloud Hajizadeh

Vår andre fribygjest Moloud Hajizadeh (født i 1986), kom til Larvik i april 2021. Hun er journalist og kvinnerettighetsforkjemper, og kommer fra Teheran, Iran.

Kontakt henne gjerne: mo.hajizadeh64@gmail.com

Mol Small
Wes Small

Kontakt

  • Kine Gokstad Bibliotekar
Til toppen