Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Innhold

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som er blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP pensjonister, kan bli medlem i foreningen.

Program høsten 2018

For hvert semester settes det opp et program som sendes alle medlemmene, helst på epost. Meld derfor epost-adressen til lisbeth.simensen@gmail.com.

Bli medlem

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som er blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP pensjonister, kan bli medlem i foreningen.
Pr. 2018 har foreningen ca. 200 medlemmer.

De som søker pensjon får denne informasjonen fra HR-avdelingen.

Dersom du ønsker å melde deg inn i Larvik kommunalansattes seniorforening, kan du ta kontakt med kasserer Lisbeth Simensen, lisbeth.simensen@gmail.com eller på telefon 984 61 330.

Formål/virksomhet

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening, som har som formål å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.
Foreningen ble dannet 10.02.2009. Foreningen het opprinnelig Larvik kommunal-ansattes pensjonistforening, men endret i 2016 navn til Larvik kommunalansattes seniorforening. Virksomheten vurderes som “Velferd for ansatte“ og har tilknytning til HR-avdelingen i kommunen.

LKS er en aktiv forening hvor turer, bedriftsbesøk, info-møter og sosiale sammenkomster er vesentlige deler av virksomheten. Bruk LKS-samlinger som et sosialt møtepunkt med tidligere kollegaer.

Medlemskontingent

For medlemskapet betales en årskontingent fastsatt av årsmøtet. 

Nåværende medlemskontingent er på kr. 250,-.

Frist for innbetaling av medlemskontingent er 15. februar hvert år.

Kontingent skal betales til bankkonto: 1503.08.42100 (det sendes ikke egen bankgiro).

Evt. spørsmål til kasserer Lisbeth Simensen, 984 61 330, lisbeth.simensen@gmail.com.

Vedtekter

Foreningen har fastsatte vedtekter for virksomheten.

Styret for 2018

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet, som er generalforsamling.

Kontaktperson hos kommunen: Eva Holth Patell, eva.holth.patell@larvik.kommune.no, telefon 33 17 10 00 / 90 36 03 99.

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Nils Melau 997 21 720 nilmela@online.no
Nestleder Odd Bjerke 928 67 067 oddbjer2@online.no
Kasserer Lisbeth Simensen 984 61 330 lisbeth.simensen@gmail.com
Styremedlem Kari S. Dokken 469 48 100 kari.dokken@hotmail.com
Styremedlem Thorleif Krøgli 907 13 111 thorleif.signe.krogli@gmail.com
Varamedlem Tarald Hole 922 27 962 taralhol@online.no
Varamedlem Marit Sande Riis 33 18 74 99 marit.s.riis@gmail.com
Til toppen