Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS)

Innhold

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som har blitt pensjonister (og som har avsluttet sitt arbeidsforhold i Larvik kommune som siste arbeidsgiver), etter gjeldende aldersgrense samt AFP-pensjonister kan bli medlem i foreningen.

Program våren 2023

For hvert semester settes det opp et program som sendes alle medlemmene, helst på e-post. Meld derfor e-postadressen til lisbeth.simensen@gmail.com.

Bli medlem

Tidligere ansatte i kommunen og kommunale foretak som har blitt pensjonister etter gjeldende aldersgrense samt AFP-pensjonister kan bli medlem i foreningen. Per 2023 har foreningen ca. 250 medlemmer.

De som søker pensjon får denne informasjonen fra HR-avdelingen.

Hvis du ønsker å melde deg inn i Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) kan du ta kontakt med kasserer Lisbeth Simensen i e-post lisbeth.simensen@gmail.com eller telefon 98461330.

Formål/virksomhet

Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS) er en partipolitisk uavhengig og nøytral forening, som har som formål å verne om og fremme medlemmenes kulturelle interesser.

Foreningen ble dannet 10.02.2009. Foreningen het opprinnelig Larvik kommunalansattes pensjonistforening, men endret i 2016 navn til Larvik kommunalansattes seniorforening (LKS). Virksomheten vurderes som “Velferd for ansatte“ og har tilknytning til HR-avdelingen i kommunen.

LKS er en aktiv forening hvor turer, bedriftsbesøk, info-møter og sosiale sammenkomster er vesentlige deler av virksomheten. Bruk LKS-samlinger som et sosialt møtepunkt med tidligere kollegaer.

Medlemskontingent

For medlemskapet betales en årskontingent fastsatt av årsmøtet. 

Nåværende medlemskontingent er på 250 kroner, men øker til 300 kroner fra 01.01.24.

Frist for innbetaling av medlemskontingent er 1. februar hvert år.

Kontingent skal betales til bankkonto 1503.08.42100 (det sendes ikke egen faktura).

Ev spørsmål til kasserer Lisbeth Simensen i e-post lisbeth.simensen@gmail.com eller telefon 98461330.

Vedtekter

Foreningen har fastsatte vedtekter for virksomheten.

Styret for 2023

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet, som er generalforsamling.

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Nils Melau 99721720 nilmela@online.no
Nestleder Odd Bjerke 92867067 oddbjer2@online.no
Kasserer Lisbeth Simensen 98461330 lisbeth.simensen@gmail.com
Styremedlem Ingrid Bonnegolt 99483936 bonn@online.no
Styremedlem Thorleif Krøgli 90713111 thorleif.signe.krogli@gmail.com
Varamedlem Tarald Hole 92227962 taralhol@online.no
Varamedlem Eidi Utne 45374366 eidiutne@outlook.com
Til toppen