Viktig informasjon om eiendomsskatt i Larvik kommune

Innhold

Lurer du på noe om den nye skatten? Svaret får du kanskje her.

Kommunestyret i Larvik vedtok i desember å innføre eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2023. For skatteåret 2023 skal det beregnes eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 

Vedtaket gjelder ikke næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Hvem skal betale eiendomsskatt?

Eiendomsskatt skal betales av den som er registrert som eier av eiendommen. Skatten betales uavhengig av om det er leilighet, enebolig eller fritidsbolig/hytte.

Hvis du leier bolig er det eieren som betaler skatten.

Hvordan beregnes eiendomsskatt?

Kommunen bruker Skatteetatens formuesgrunnlag som grunnlag for å beregne eiendomsskatt. Det er generelt godt samsvar mellom Skatteetatens formuesgrunnlag og markeds- /boligverdien. 

Eiendomsskatteloven fastsetter at formuesgrunnlaget (boligverdien) skal reduseres med 30 % før skatten beregnes. I tillegg har kommunestyret i Larvik fastsatt et bunnfradrag på 750 000 kroner.

Formuesgrunnlag (boligverdi) er ikke den verdien som oppgis i selvangivelsen/skatteoppgjøret. Denne verdien er formuesverdien (ligningsverdi), som er ca. 25 % av formuesgrunnlaget/boligverdien.

Eksempler på hva du må betale

Eiendomsskatten er vedtatt med 1 promille i 2023. Det er lagt opp til at skatten økes til 2 promille i 2024, 3 promille i 2025 og 4 promille i 2026. Dette er det maksimale nivået som kan kreves inn.

Boligverdi/formuesgrunnlag: 2 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 2 millioner kroner.

 • Boligverdi: 2 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 600 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 650 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 650 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 1300 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 1950 kr 2025 (3 ‰)
 • 2600 i 2026 (4 ‰)

Boligverdi/formuesgrunnlag: 4 millioner kroner

Slik beregnes eiendomsskatten på en bolig der Skatteetaten har beregnet boligverdien til 4 millioner kroner.

 • Boligverdi: 4 000 000 kroner
 • Fradrag med 30 % i henhold til loven: 1 200 000 kroner
 • Kommunalt vedtatt bunnfradrag 750 000 kroner
 • Grunnlag for eiendomsskatt 2 050 000 kroner

Eiendomsskatten blir da:

 • 2050 kroner i 2023 (1 ‰)
 • 4100 kroner i 2024 (2 ‰)
 • 6150 kroner i 2025 (3 ‰)
 • 8200 kroner i 2026 (4 ‰)

Bor du i borettslag?

Borettslaget er som eier av eiendommen, ansvarlig for eiendomsskatten og vil motta en samlet regning for hele selskapet.

Hvordan kostnaden fordeles på de enkelte andelseierne avhenger av vedtekter og bestemmelser i borettslaget/boligaksjeselskapet.

Normalt fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdiene på boenhetene.

Når skal skatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene (vann, avløp og renovasjon) 4 ganger i året.

I oppstartsåret 2023 vil skatten bli innkrevd i termin 3 og termin 4.

Hvis du mener skattegrunnlaget for en boligeiendom er feil, må du ta kontakt med Skatteetaten. 
Takseringer som gjøres i kommunal regi kan påklages til en klagenemnd.

Alle fritidseiendommer og landbrukseiendommer (ikke næringsdelen) skal takseres i løpet av våren 2023. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Til toppen