Dialogmøter om bærekraft

Innbyggerne inviteres til dialogmøter for å diskutere FNs bærekraftmål. Dette arbeidet skal legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal bygges opp i samsvar med FNs bærekraftmål. Noen av målene skal prioriteres i det videre arbeidet. Det jobbes nå med utvelgelse av de målene som skal prioriteres. I den forbindelse inviteres det nå til dialogmøte med innbyggerne. 
Det er satt opp dialogmøter disse stedene: 
  • Svarstad, Bryggerhuset i Klokkergården - 6.mars
  • Helgeroa, Blåstua i Berg arbeidskirke - 11.mars
  • Stavern, Brunla ungdomsskole - 12. mars
  • Tjølling, Tjodalyng ungdomsskole - 18.mars
  • Kvelde, kafeteriaen i Kveldehallen - 19.mars
  • Larvik sentrum, Feyersgate 7 - 20. mars

Alle dialogmøtene vil gå av stabelen fra klokka 18.00 - 20.00

Til toppen