Om Verket

VERKET er et kommunalt lavterskeltilbud der motivasjon og mestringsstyrkende aktiviteter står sentralt. Vi retter oss mot personer som av en eller annen grunn står utenfor arbeid eller skole.

Tilbudet består av ulike kulturaktiviteter, verksteder og individuell undervisning med mulighet for arbeidstrening og frivillige verv.

VERKET har i dag rundt 190 aktive medlemmer, og utarbeidet en modell basert på sterk brukermedvirkning. Tilbakemeldingene fra både medlemmene og samarbeidspartnere er entydige.

Kommunen har etablert et tilbud som møter kompleksiteten i målgruppa.

VERKET har siden oppstarten fått mye oppmerksomhet både fra andre kommuner og Vestfold fylkeskommune som er interessert i å se på VERKET som en mulig modell for lavterskelaktiviteter innen folkehelsearbeid på landsbasis.

Instruktører

VERKET har instruktører med høy faglig kompetanse, personlig engasjement og tilbyr et mangfold av populære og kvalitative tilbud for våre medlemmer. VERKET er for mange det første skritt på veien ut fra sitt eget hjem og inn i et aktivitetstilbud. I trygge omgivelser kan den enkelte, med personlig tilrettelegging og veiledning lykkes i å nå sine mål. 

Til toppen