Kommunekomitéen

Innhold

Kommunekomiteen for TV-aksjonen 2022 i Larvik.

Bli bøssebærer!

Leder

Varaordfører Larvik kommune
Rune Høiseth
rune.hoiseth@larvik.kommune.no, telefon 98231994

Komitélederen koordinerer og leder TV-aksjonen i Larvik kommune.

Koordinator/materiell

Spesial konsulent Larvik kommune
Tonje Pedersentonje.pedersen@larvik.kommune.no, telefon 98253332

Varaordfører Larvik kommune
Rune Høiseth
rune.hoiseth@larvik.kommune.no, telefon 98231994

Materiellmottaker tar imot og distribuerer kampanjemateriell i Larvik kommune.

Skoleansvarlig

Sekretær Larvik kommune
Laila Harring, laila.harring@larvik.kommune.no, telefon 98231984

Skoleansvarlig engasjerer skoler/barnehager i Larvik kommune i å benytte seg av TV-aksjonens undervisningsopplegg. Bistår skoler med informasjon for de som ønsker å organisere aktiviteter i forbindelse med TV-aksjonen.

Aktivitetsansvarlig

Frivillighetskoordinator Larvik kommune
Hanne Jensen Moth, hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no, telefon 90527679

Aktivitetsansvarlig har ansvaret med å lande aktiviteter til TV-aksjonen. 

Næringslivsansvarlig

Vil du være næringslivsansvarlig?
Kontakt Rune Høiseth
, rune.hoiseth@larvik.kommune.no, telefon 98231994

Næringslivsansvarlig koordinerer mobilisering av lokalt næringsliv i Larvik kommune i årets TV-aksjon. Det er anbefalt at næringslivsansvarlig arrangerer en ringedugnad, hvor ulike næringslivsaktører deltar.

Organisasjon og bøsseansvarlig

Larvik frivilligsentral

Leder ungdomsrådet Nils Fredrik Gudem

Nestleder ungdomsrådet Maria Rykkelid

Student/frivillig Farhia Luul Makerow

Rodeansvarlige Turid Bergene og Ellen Midtvik

Bøssebæreransvarlig har oversikt over bøssebærervervingen i komiteen. Sørger for at tidligere bøssebærere i Larvik kommune er kontaktet. Og at de har fått spørsmål og informasjon om hvordan man blir bøssebærer (både fysisk og digital).

Kartansvarlig

Ingeniør Geodata Larvik kommune
Odd Arne Bakke-Ludviksen, odd.arne.bakke-ludviksen@larvik.kommune.no, telefon 98231892

Ingeniør Geodata Larvik kommune
Annicken Wivelstad, annicken.wivelstad@larvik.kommune.no, telefon 98231812

Kartansvarlig har ansvar for at rodekartene i Larvik kommune er oppdatert og klare til aksjonsdagen. Bruker man gamle kart kan man risikere å ikke dekke alle husstander i kommunen, så dette er en viktig jobb som bør gjøres hvert år!

Webansvarlig

Spesial konsulent Larvik kommune
Tonje Pedersentonje.pedersen@larvik.kommune.no, telefon 98253332

Til toppen