Stor skogbrannfare i Larvik

Innhold

Larvik er inne i en kritisk periode i forhold til skogbrann. Hele vårt område er på rødt nivå fra torsdag 22 juli.

Larvik brann og redning vil oppfordre alle som ønsker å tenne et lite bål for pølsekos, om å vurdere andre måter å varme opp maten sin på. Ta med varmt vann og varm pølsene på den måten, eller lag en god suppe hjemme før du reiser ut på tur.

Mange går tur for plukking av sopp og bær, ikke tenn bål inne i skogen eller oppe på toppene. Det kan få store konsekvenser. Bare et lite bål som ikke blir skikkelig slukket kan lage en stor skogbrann.

Vinden som vi også har hatt de siste dagene er med på og tørke ut terrenget, det gir også luft til glør som allerede ligger i et bål som ikke er ordentlig slukket.

Vi ber også skogeier om å vurdere risikoen i forhold til driften ute i skogen, ta hensyn og vurder områder som er grønne og fortsatt fuktige for skogsdrift.

Larvik brann og redning vurderer daglig totalforbud for bålbrenning i Larvik kommune.

Hva er generelt bålforbud?

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Kommunen kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Kan jeg grille i egen hage?

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slukket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Les mer om skogbrann her 

Kontakt

  • Jan Olav Vagle Avdelingsleder
Til toppen