Om minikonferansen 2021

Innhold

Torsdag 7. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse 2021 i Larviks storstue Bølgen Kulturhus med minikonferansen Oppmerksomhet og tilstedeværelse – følelser, utfordringer, mestring og mot.

Torsdag 7. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse 2021 i Larviks storstue Bølgen Kulturhus med minikonferansen Oppmerksomhet og tilstedeværelse – følelser, utfordringer, mestring og mot.

I 2021 ønsker vi sammen med Verdensdagen å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp familie, venner, kollegaer, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.

Årets tema nasjonalt er #Følg opp. Følg opp er siste tema under paraplyen Oppmerksomhet og tilstedeværelse, som skal gjelde for 2019-2021.

Les mer om årets tema

Fakta om Verdensdagen

Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse. Formålet er å øke kunnskap om og bedre holdningene til psykisk helse. Verdensdagen for psykisk helse er en offisiell FN-dag og markeres over hele verden 10. oktober hvert år. Den første markeringen var i 1992. Verdensdagen er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler hver høst setter psykisk helse på dagsorden i sitt lokalsamfunn.

Minikonferanse 7. oktober

Vi inviterer til en halv dag i Bølgen som skal inspirere, bevege, begeistre og gi økt kunnskap. På minikonferansen møter du de mest attraktive foreleserne innen tema psykisk helse. Foredragsholdere som utfordrer oss på hva vi gjør når ting endrer seg. Hva forventer vi av hverandre og oss selv? Hvordan møter vi utfordringer, annerledeshet og det som provoserer oss? Med åpenhet og personlige historier, kombinert med sterke meninger og engasjement, fremmer de et samfunn der likeverd og menneskelighet står høyt.

Gjennom minikonferansen ønsker vi å påvirke og utfordre publikums holdninger og tolkninger. Vi ønsker å gi verktøy for å endre tankesett og styrke egen og andres psykiske helse. Alle har vi en psykisk helse å ta vare på - det er egentlig en helt naturlig del av oss - allikevel er det fortsatt et svært tabubelagt emne for mange. Vårt ønske er å være med på å bygge ned tabuer og fordommer i vårt lokalsamfunn. Vi ønsker å bidra til at mennesker i Larvik blir flinkere til å mestre psykiske helseutfordringer, og at det ikke er så farlig å prate om at man sliter litt ekstra i perioder.

Konferansen er for offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringslivet – og DEG og MEG.

Arrangør

De som står bak arrangementet er Foreningen PSYKTBRA, en arbeidsgruppe bestående av engasjerte privatpersoner i Larviksamfunnet med et stort engasjement for temaet, i tett samarbeid med Larvik kommune.

VELKOMMEN!

Samarbeidspartnere
Til toppen