Vei, vann og avløps prosjekter

Informasjon om når og hvor Larvik kommune fornyer sitt vei-, vann- og avløpsnett.

Larvik Kommunes vei-, vann- og avløpsnett rehabiliteres der hvor det er nødvendig, fordi det er dårlig eller i forbindelse med andre arbeider i området. Det er stort etterslep på rehabilitering, både her i kommunen og ellers i landet. Derfor bevilger Larvik Kommune cirka 80 mill. kroner årlig til fornyelse av vei-, vann- og avløpsnettet sitt. Aldri før har det blitt rehabilitert så mye av dette som i de siste årene. Derfor er det vanligvis flere prosjekter som pågår samtidig.

Her får du en oversikt over vei-, vann- og avløpsprosjekter som enten pågår eller starter snart i Larvik Kommune. For mer informasjon klikk på nedenfor stående lenker:

Område Sted Type arbeid
Helgeroa Nordgata-Barkevikveien Vei, vann, avløp
 Larvik by Brannstasjonen Vei, vann, avløp
 Larvik by Greveveien Vei, vann, avløp
 Larvik by Herregården-Karistranda Etappe 2 Vei, vann, avløp
Stavern Solstad - Varden VVA, etappe 2 Vei, vann, avløp
Stavern Solstad - Varden VVA, etappe 3  Vei, vann, avløp
Ula  Ula Vei, vann, avløp
Til toppen