Slik fungerer varsling (SMS/talemelding)

Innhold

Larvik kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via Gemini Varsling sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet eller ved anbefalt koking av vann.

I forbindelse med planlagte vannavstengninger vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Slik fungerer det

Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:

  • 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
  • 0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Får du varsel?

For å motta varsel fra kommunen må ditt telefonnummer være registrert på riktig adresse.

Se her for portalen til varslingstjenesten, eller sjekk din oppføring direkte under Servicevarsling.no og se hvem som mottar varsel på din eller bedriftens adresse.
Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring. Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver må du også registrere det inn her slik at telefonnummeret får varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Sjekk din oppføring

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Varslingstjeneste høster data fra mange registre.

  • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)
  • Altinn/DIFI kontaktregister (enkeltpersoner)
  • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)
  • Eier-registeret fra Statens Kartverk (bolig + hytte/fritidseiendom) for privatpersoner
  • CDM.ums.no egenregistrerte oppføringer (enkeltpersoner og bedrifter)

Alle potensielle mottakere (personer eldre enn 16 år) blir geokodet basert på adressetilhørighet (med blant annet folkeregister som kilde). Kontaktinformasjon knyttes til personer/virksomheter. UMS_Everbridge samarbeider med Bisnode (https://www.bisnode.no) som kvalitetssikrer og beriker data. Data oppdateres månedlig.

Altinn/DIFI kontaktregister inneholder den mest oppdaterte kontaktinformasjonen og denne er on-line. Når varsler sendes ut sjekkes det alltid om det er nyere kontaktinformasjon i Altinn/DIFI kontaktregister. Dette oppslag skjer «on the fly».

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

For bedrifter

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert på Servicevarsling.no

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.

Til toppen