Sårbare abonnenter

Innhold

Vi tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Bedrifter og virksomheter

I forbindelse med planlagte vannavstengninger vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Vi vil da varsle deg via telefon.

Alle abonnenter innenfor berørt område vil bli varslet.

Har du ikke blitt varslet?

Sjekk din  oppføring på Servicevarsling.no
Her kan du også endre og legge til telefonnummer dere ønsker å bli varslet på. Husk, telefonnummer med automatisk svartjeneste er uegnet. En varsling kan komme når som helst på døgnet, alle ukedager- viktige beskjeder kan ikke vente til neste virkedag. Ha dette i bakhodet når riktig telefonnummer legges inn.

Spesielt sårbar for å miste vannet?

Jobber du i en bedrift som er spesielt sårbar hvis vannet blir borte? For eksempel: 

  • Sykehus og medisinske sentre
  • Alders- og sykehjem
  • Leger og tannleger
  • Barnehager og skoler
  • Næringsmiddelprodusenter
  • Restauranter og caféer

Dersom du er ansvarlig for en bedrift eller virksomhet i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar.

Slik gjør du:

Gå til Servicevarsling.no

Her kan du registrere nøkkelpersoner for din virksomhet i tilleggsregisteret slik:

  1. Fyll inn feltene og sikkerhetskoden og trykk hent pin-kode. Skriv denne inn feltet som kommer. 
  2. Legg inn opplysninger i tilleggsregisteret.
Til toppen