Våraksjonen

Innhold

Meld deg på våraksjon og bidra til å rydde offentlige rom. Frist for påmelding: 26. mars.

Bli med å gjør en innsatt i ditt nærområde. Kommunen bistår med sekker og henting av avfall.

Når gjennomføres våraksjonen

24. april til 4. mai.

Slik melder du deg på

Påmeldingsskjema må fylles ut slik at vi har oversikt over hvor det ryddes, hvem som deltar, hvor mange sekker og hansker som ønskes utlevert og hvor avfallet skal hentes.

Frist for påmelding var 26. mars.

Skjema kan også hentes på Servicetorget.

Utfylt skjema kan leveres på Servicetorget eller sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Her ryddes det

Det "offentlige rom" skal ryddes, som friområder, lekeplasser, langs gater o.l. Med andre ord steder der allmennheten fritt ferdes.

For at fuglene skal få fred under hekketiden, oppfordrer vi å unngå organisert rydding i naturområder under våraksjonen. Rydding i naturområder gjennomføres derfor på vårryddedagen 18. mars, som er den nasjonale ryddedagen for strender og elveløp.

Målgruppe

Enkeltpersoner, grupper, vel-foreninger, ideelle organisasjoner, skoler, barnehager.

Vi oppfordrer bedrifter og annen næringsvirksomhet til å rydde på egne områder, men dere selv dekke transport og behandling av avfallet. Kommunen henter avfallet, dersom virksomheter rydder i friområder og lignende.

Slik gjør du jobben

Avfallet skal sorteres i hovedsakelig to typer:

  1. hage- og parkavfall
  2. restavfall

Spesielle avfallstyper legges for seg selv ved hentestedet. Gjelder for eksempel trevirke, malingsspann, utrangert elektrisk utstyr, sykkelrammer, bildekk osv. Restavfallet legges i gjennomsiktige sekker.

Avfallet må plasseres lett tilgjengelig ved offentlig/allmenn tilgjengelig vei eller v/ parkeringsplass slik at det greit kan hentes med bil.

Larvik kommune bidrar med sekker og hansker, samt sørger for innhenting av avfall. Hanskene kan vaskes og brukes om igjen, ta vare på hanskene og bruk dem ved neste ryddeaksjon.

Tenk miljø hele veien!

Nasjonale ryddedugnader

Clean 2
Til toppen