Våraksjon

Innhold

Meld deg på våraksjon og bidra til å rydde offentlige rom.

Når gjennomføres våraksjon

Våraksjon 2018 går av stabelen 30. april - 6. mai. 

Slik melder du deg på

Påmeldingsskjema må fylles ut slik at vi vet hvor det ryddes, hvem som deltar, hvor mange sekker og hansker som ønskes utlevert og hvor avfallet skal hentes

Meld deg på Aksjon vårrydding

Skjema kan også hentes på Servicetorget.

Her ryddes det

Det "offentlige rom" skal ryddes. Her menes friområder, strender, lekeplasser, langs gater o.l. Med andre ord steder der allmennheten fritt kan ferdes.

Dette kan ryddes

Alt avfall som forefinnes på de stedene der det ryddes.
Ordningen er ikke tiltenkt avfall fra private tomter, kjeller, garsje eller loft.

Målgruppe

Enkeltpersoner, grupper, vel-foreninger, ideelle organisasjoner, skoler, barnehager o.l.
Bedrifter og annen næringsvirksomhet oppfordres til å rydde på egne områder, men de må selv transportere avfallet til avfallsanlegg og selv sørge for betalingen. Ønsker virksomheter å rydde i sine nærområder, friområder og lignende, kan kommunen forestå innhenting av avfall.

Slik gjør du jobben

Avfallet skal sorteres i hovedsakelig to typer

  1. Hage- og parkavfall
  2. Restavfall

Spesielle avfallstyper ut over dette legges for seg ved hentestedet. Gjelder f.eks. trevirke, malingsspann, utrangert elektrisk utstyr, sykkelrammer, bildekk osv.

Larvik kommune bidrar med sekker og engangshansker, samt sørger for innhenting av avfall.

Kontakt

Sølvi Hansen Segtnan – tlf. 98 23 18 33
Servicetorget – tlf. 33 17 10 10

Til toppen