Tømming

Innhold

Når tømmes de ulike beholderne?

Matavfall samles inn hver uke. 

Papir/papp, plastemballasje og restavfall samles inn hver 3. uke. 

Glass- og metallemballasje samles inn hver 6. uke (foreløpig kun i gamle Lardal kommune)

Få varsel før henting

De som har smarttelefon kan laste appen Min Renovasjon og få tilgjengelig informasjon om kildesortering. Du har også mulighet til å legge inn varsling på når vi kommer og henter det kildesorterte avfallet hos deg.

Til toppen