AVLYST Våraksjon

Innhold

AVLYST Meld deg på våraksjon og bidra til å rydde offentlige rom.

Våraksjonen og innsamlingen av hageavfall som skulle foregå i uke 18 avlyses. Det vil ikke være mulig å bestille eller hente papirsekker til hageavfall, og det blir ikke levert ut papirsekker til husstandene. Bestillingskjema for papirsekker og påmeldingsskjema til våraksjonen er fjernet fra skjemaportalen og nettsidene til Larvik kommune.

Avfallsinnsamlingen fra husholdningene pågår som normalt og gjenvinningsstasjonene holder åpne.

16.03.2020

Når gjennomføres våraksjon

Våraksjon 2020 går av stabelen 27. april - 3. mai. (uke 18)

Slik melder du deg på

Påmeldingsskjema må fylles ut slik at vi vet hvor det ryddes, hvem som deltar, hvor mange sekker og hansker som ønskes utlevert og hvor avfallet skal hentes. Frist for påmelding: 1. april.

Skjema kan også hentes på Servicetorget.

Her ryddes det

Det "offentlige rom" skal ryddes. Her menes friområder, strender, lekeplasser, langs gater o.l. Med andre ord steder der allmennheten fritt kan ferdes.

Dette kan ryddes

Alt avfall som forefinnes på de stedene der det ryddes.
Ordningen er ikke tiltenkt avfall fra private tomter, kjeller, garsje eller loft.

Målgruppe

Enkeltpersoner, grupper, vel-foreninger, ideelle organisasjoner, skoler, barnehager o.l.
Bedrifter og annen næringsvirksomhet oppfordres til å rydde på egne områder, men de må selv transportere avfallet til avfallsanlegg og selv sørge for betalingen. Ønsker virksomheter å rydde i sine nærområder, friområder og lignende, kan kommunen forestå innhenting av avfall.

Slik gjør du jobben

Avfallet skal sorteres i hovedsakelig to typer

  1. Hage- og parkavfall
  2. Restavfall

Spesielle avfallstyper ut over dette legges for seg ved hentestedet. Gjelder f.eks. trevirke, malingsspann, utrangert elektrisk utstyr, sykkelrammer, bildekk osv.

Larvik kommune bidrar med sekker og engangshansker, samt sørger for innhenting av avfall.

Kontakt

Servicetorget – tlf. 33 17 10 10

Anja Wibe Selde Svendsen - tlf. 98 23 14 61

Kristin Yri Rosendahl – tlf. 98 23 18 33

Til toppen