«Ny» fontene klar til 17. mai

Snart får du se hva som skjuler seg i teltet på Torget. Åpning av den restaurerte fontenen er planlagt til 17. mai.

Grundig arbeid: Prosjektleder Dler Jaf og avdelingsleder Sune Hansen gleder seg til å vise fram den nye fontenen på Torget. I løpet av noen uker skal den være i drift.

Fontenen på Torget ble bygget i 1992, men de siste årene har den vært i veldig dårlig forfatning. Det har vist seg at grunnarbeidet ikke har vært optimalt, noe som også har gjort vedlikeholdsarbeidet svært vanskelig.

Nå har Larvik kommune selv tatt ansvaret for utbedringene. I utgangspunktet ble arbeidet satt ut på anbud, men kun én leverandør leverte inn tilbud og det til en pris som var langt utenfor budsjett.

I desember startet arbeidet med å demontere fontenen, alle steinene ble merket, fjernet og kjørt til kommunens lager på Øya. Det ble satt opp et arbeidstelt som ble varmet opp for å få stabile temperaturforhold både for håndverkerne som jobber med fontenen og for de arbeidsprosesser som skulle utføres. Under steinene dukket imidlertid den ene overraskelsen opp etter den andre, og mange utfordringer har blitt løst underveis. Blant annet var det mye dårlig betong så hele området ble strippet ned til betong som er god nok for så å bli bygd opp på nytt. Det er støpt et stålarmert betongdekke og lagt tett membran under fontenesteinene. Det er valgt nye rørtraseer for å unngå fremtidig frostsprenging og det er lagt nye rustfrie rør og fordelingskanal som støpes inn i den nye konstruksjon.

Nå er arbeidet med vasking og klargjøring av steiner i gang, og teltet vil fjernes i løpet av kort tid.

Prosjektet har en budsjettramme på to millioner kroner. I media har det vært spekulasjoner om store budsjettoverskridelser, noe som har blitt tilbakevist fra prosjektleder.

Målet med oppgraderingen er å få en fontene som fungerer optimalt, som er bygget i solid kvalitet og som er lett å drifte i fremtiden. Det er blant annet bygget et teknisk rom i parkeringskjelleren under fontenen.

Til toppen