Varsel om planlagt utslipp fra Storgata pumpestasjon

Innhold

I forbindelse med rehabilitering av Storgata pumpestasjon skal det monteres en ny innløpsventil. Arbeidet starter tirsdag 18. oktober kl. 08.00.

Pumpestasjon Storgata Web

Det foregår renovasjonsarbeid på pumpestasjonen i Storgata og kommunen har ventet på levering av en innløpsventil. Denne er nå kommet og montering av ventilen vil medføre utslipp av spillvann (kloakk).

Det er planlagt at arbeidet skal starte tirsdag 18. oktober kl. 08.00, og vare i maksimalt 8 timer.

Spillvann som normalt går gjennom denne stasjonen, vil i perioden gå i overløp til Larviksfjorden.

Samlet overløp er beregnet til maksimalt ca. 800 m³ basert på dagens tilrenning til stasjonen. På bakgrunn av dette er det vurdert at andre tiltak som hjelp av sugebil, for å unngå overløp, ikke er praktisk eller logistikkmessig mulig.

Det er gjennomført en risikovurdering i forhold til påvirkning på resipient (Larviksfjorden som mottar spillvannet). 

Til toppen