Varsel om planlagt utslipp fra pumpestasjon

Innhold

Det skal utføres arbeid ved kommunens pumpestasjon for avløpsvann i Storgata. Arbeidet starter natt til mandag 23. mai.

Her ser du renovasjonsarbeid på pumpestasjonen i Storgata
Det har blitt gjort renovasjonsarbeid på pumpestasjonen i Storgata.

Det har foregått renovasjonsarbeid på pumpestasjonen i Storgata. Den skal nå kobles fra det midlertidige pumpeaggregatet og tilbake til selve pumpestasjonen.

Ferdig 25. mai

Stasjonen vil stoppe kl. 24.00 natt til mandag og arbeidet vil ta ca. 3 døgn. Det er planlagt at stasjonen skal være ferdig i løpet av onsdag 25. mai. Spillvann som normalt går gjennom denne stasjonen, vil i denne perioden gå i overløp til Larviksfjorden.

Samlet overløp er beregnet til maksimalt ca. 6000 m³ basert på dagens tilrenning til stasjonen. På bakgrunn av dette er det vurdert at andre tiltak, for å unngå overløp, ikke er hverken praktisk eller logistikkmessig mulig.

Evaluering av miljømessig påvirkning

I etterkant av anleggsperioden vil det bli gjort en evaluering av miljømessig påvirkning. Den vil ta for seg en undersøkelse av bunnforhold ved utslippspunkt, en vurdering av strømningsforhold og resultater fra den utvidede resipientundersøkelse i Larviksfjorden.

Til toppen