Varsel om planlagt utslipp fra pumpestasjon for avløpsvann

I forbindelse med arbeider på kommunal pumpestasjon for avløpsvann i Storgata, må avløpsvannet kjøres i overløp i perioden fra og med 30. mars til og med 1. april.

Utslippet vil være i størrelsesorden 9000 m3 og vil foregå til Larviksfjorden.

Til toppen