Varsel om planlagt utslipp fra Lillevik renseanlegg

Utslippet vil foregå på overløpsledningen fra renseanlegget på utsiden av Agnesodden

I forbindelse med service på innløpspumpene på Lillevik renseanlegg må avløpsvannet kjøres i overløp fra renseanlegget over en periode på 5-7 timer.

Arbeidet skal utføres onsdag 9.februar fra kl. 07.00.

  • Det er eksternt servicepersonell fra leverandør i Sverige som skal gjennomføre servicen
  • Utslippet vil være i størrelsesorden 2000 m³ - 4000 m³ avhengig av eventuelle nedbørsmengder/smeltevann.
  • Utslippet vil foregå på overløpsledningen fra renseanlegget som ligger ca 380 m fra land på 21 m dyp rett på utsiden av Agnesodden.
Til toppen