Vårslipp i trafikken: Flere på veiene – økt risiko for uhell

Våren er her. Snøen og isen smelter og blir borte, og bilene og bussene får etter hvert selskap av stadig flere myke trafikanter: motorsyklister, syklister, gående, skatende, rullende og joggende mennesker. Og med flere på veiene, øker risikoen for større og mindre uhell i trafikken.

– Vi er litt våryre og energiske når det er vår. Vi gleder oss til å være ute og gå, sykle eller sparkesykle. Men så har vi glemt litt at vi må se oss for - både når vi kjører bil og når vi er myke trafikanter, sier Arve Høiberg, leder av hovedutvalget for samferdsel og av trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kollektiv 1366X480 2021 1 Bokmål

Sørg for blikkontakt
– Det aller viktigste er å sørge for at du har blikkontakt med de myke trafikantene. Så se opp og søk blikkontakt, det blir tryggere - og hyggeligere, sier Henriette Auensen, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune og en av dem som står bak kampanjen for å fremme økt trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark.

Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. 

Felles trafikksikkerhetskampanje for hele Vestfold og Telemark

Sammen med kommunene i fylket har fylkeskommunen utviklet en vårkampanje for å redusere farene for at det skal skje uhell og ulykker i vårtrafikken. Kampanjen skal gjøre trafikantene mer oppmerksomme på farene – og tipse dem om at det er smart å kommunisere med hverandre for å sikre godt samspill og samarbeid i trafikken.

– Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for trafikksikkerheten på sine veier. Det er mange kilometer med vei, og det er på disse veiene det er flest ulykker. Det er viktig at vi samarbeider om trafikksikkerheten i fylket, sier Arve Høiberg.

Våryre kuer skal vekke oppmerksomhet

Vårkampanjen setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade bilder av våryre kuer i ulike roller i trafikken. For på mange måter kan vi mennesker om våren kanskje sammenlignes med nettopp lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er bare at i motsetning til kuene på beitet, så har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet.

– Vi håper bildene treffer og får folk til å stoppe, tenke litt og se seg om. Vi håper jo også at de skaper litt godt humør, sier Arve Høiberg med et smil.

Til toppen