Vårslepp i trafikken

Innhold

Nå er det vår og skolestart på en gang! Med sola og varmen kommer det flere myke trafikanter på veiene, og mange av dem er små. Nå er det viktig med blikkontakt og godt samspill i trafikken.

Bilene og bussene får selskap av stadig flere myke trafikanter nå om våren: syklister, gående, skatende, rullende og joggende mennesker. Samtidig kommer flere tilbake på jobb i de nærmeste ukene.  Med flere på veiene, øker risikoen for uhell i trafikken. I tillegg må vi huske at skolene starter opp igjen for våre minste trafikanter, som er ute alene på skoleveien etter uker i korona-hjemmeskole.

- Etter uker med uvanlig tomme gater og veier vil det i ukene fremover bli stadig flere folk i gatebildet. Og nå som skolene åpner igjen for de minste barneskolebarna må vi være ekstra oppmerksomme, sier Arve Høiberg, leder av hovedutvalget for samferdsel og av trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

- Det er behov for økt oppmerksomhet og samspill. Vi må se oss rundt og få blikkontakt med andre. Det er en billig forsikring mot uhell nå i vårsleppet, sier Henriette Auensen, trafikksikkerhetsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Felles trafikksikkerhetskampanje for Vestfold og Telemark

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som samarbeider med flere av kommunene i fylket om trafikksikkerhetskampanjen. Målet for kampanjen nå å gjøre oss trafikanter mer oppmerksomme med bilder av vårglade kuer i vårslippet. 

- Et av de viktigste samfunnsoppdragene til fylkeskommunen, er trafikksikkerhet og visjonen om null drepte og skadde i trafikken. Vi har ansvar for 3100 km fylkesvei. Det er på disse veiene det relativt sett skjer flest ulykker. Kommunen har ansvaret for trafikksikkerhetstiltak på et stort nettverk av kommunale veier, så det sier seg selv at her må vi samarbeide tett, sier Arve Høiberg. 

Han leder også Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Vestfold og Telemark fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg er opprettet for å ivareta dette ansvaret spesielt.

Vårglade kuer skal vekke oppmerksomhet

Vårkampanjen setter bedre trafikksikkerhet på agendaen gjennom fargeglade bilder av våryre kuer i ulike roller i trafikken. Vi mennesker kan om våren kanskje sammenlignes med lykkelige, vårglade kuer som har blitt sluppet ut på beitet for første gang etter en lang vinter? Problemet er at, i motsetning til kuene på beitet, har vi mennesker et trafikkbilde som krever vår fulle oppmerksomhet. 

- Vi håper illustrasjonene kan appellere og gi noen aha-opplevelser. Vi lever av og til i våre «bobler» og glemmer å se oss rundt, bruke sansene og skape godt samspill med andre. Akkurat som de våryre kuene vi presenterer i kampanjen, sier Arve Høiberg med et smil. 

Les mer om trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen

Til toppen